كتاب دگرگوني وتحول روح

شما انتظار دارید در اینجا چه چیزی بیابید؟ دگرگونی‌های روح شامل دونوع محتواست: آگاهی‌دهنده و نوسانی (ارتعاشی). محتوای آگاهی دهنده‌ای که من به شما تقدیم می‌کنم برای ضربه زدن به ذهن شما طراحی شده و چیزی است که به طور سنتی انتظار دارید با خواندن کتابی نظیر این به آن دست یابید ــ مانند اندیشه‌ها، مفاهیم و توضیحاتی که راه‌هایی جدید برای فهمیدن خودتان و جهان ارایه می‌دهند.

از سوی دیگر، محتوای نوسانی، لرزشی یا ارتعاشی، طراحی شده است نه برای اینکه به وسیله ذهن شما فهمیده شوند، بلکه برای اینکه قلب و آگاهی شما آن‌ها را احساس کنند، به طریقی که اثری پر انرژی، واقعی، ژرف و معنادار بیافرینند. میان فرآیند توانایی ذهنی شما برای جمع‌آوری اطلاعات درباره چیزی (برخورد روحی روانی) در مقابل داشتن تجربه‌ای درونی درباره آن چیز (برخوردی ارتعاشی) تفاوت وجود دارد.

کلمات این کتاب نه از سطوح عقلی، که از درون آگاهی گسترده نویسنده یا مربی فراهم آمده و به شمای خواننده تقدیم شده‌اند، این کلمات بی‌روح نیستند ــ به آن‌ها روح بخشیده شده است، فعال شده‌اند، و با بسامد (فرکانس) درست بیداری و تحول به ارتعاش در می‌آیند. دریافتن آن‌ها با چنین درکی می‌تواند شما را به خرد و تجربیات پشت این کلمات و آنچه از آن‌ها زاده شده‌اند پیوند دهد، که پس از آن همان تجربیات را درون شما فعال خواهند ساخت.

کلمات این کتاب چیزی بیش از کلمه‌ها هستند ــ آن‌ها پل‌هایی ارتعاشی هستند که آفریده شده‌اند تا از آن‌ها بگذرید و دروازه‌هایی ارتعاشی تا از آن‌ها وارد شوید.

/ 0 نظر / 82 بازدید