كتاب چگونه به اينجا رسيدم

باربارا دی آنجلیس در کتاب چطور به اینجا رسیدم (که جزو مهمترین آثارش است)؛

قصد دارد تا با در اختیار گذاشتن تجربیاتش در مورد شناخت و درک استحاله ها، کمک کند.

تا نقاط عطف و چهار راه های مهمی که در مسیر زندگی وجود دارند تا در لحظه برخورد با آنها کمتر بترسید و احساس گیجی و گناه کنید را بهتر بشناسید.

کتاب چگونه به اینجا رسیدم به طور کلی در پی قدرتی است که این پرسش (چطور به اینجا رسیدم؟) برای تغییر دادن بنیادین زندگی و ارتباطات شما دارد.

کتاب چگونه به اینجا رسیدم برای پاسخ دادن به این پرسش است که چطور به اینجا رسیده ایم و نوعی راهنما برای کمک به کشف پاسخ و در مورد قدرتی است که این پرسش برای تغییر دادن بنیادی زندگی و ارتباطات شما دارد.

حال که مدت زمانی است که از زندگی شما گذشته است و به آن نگاهی می اندازید متوجه می شوید که شباهتی به آنچه برنامه ریزی کرده بودید ندارد.

شما انتظار زندگی بدین شیوه را نداشته اید.

در این هنگام به این نکته پی می برید که همه احساسات شما در مورد شغل ، خانوداه و همسرتان چیزی کاملا متفاوت با آنچه انتظار داشته اید است.

اگر به نجوای درونتان خوب گوش دهید صدایی خواهید شنید که از شما می پرسد :

چطور به اینجا رسیدم؟

همه ی افراد دارای قابلیت ها و استعداد هایی هستند بنا بر این قابلیت ها هر فرد ارزش و اعتبارات خاص خود را کسب خواهد کرد.

در کتاب چگونه به اینجا رسیدم سعی شده که شما به نقطه عطفها و مشکلاتی که در مسیر زندگی مواجه می شوید پی ببرید و از این رو در مسیر حرکت کمتر دچار شک و تردید ، ترس و سردرگمی و احساس گناه شده و دیدگاه وسیع تری در این مسیر داشته باشید.

پس برای گریز از این دردها شاید بهتر باشه سعی کنیم اطلاعات خود را افزایش بدیم و در یک محیط امن دانسته های خودرا مورد سنجش قرار دهیم.

کتاب چگونه به اینجا رسیدم

مطالبی که در کتاب چگونه به اینجا رسیدم می خوانید:

فصل اول : چه طور به اینجا رسیدم ؟

فصل دوم : در جستجوی معرفت

فصل سوم : نقطه عطف و عبور از جاده غفلت و بیدار شدن

فصل چهارم : گم شدن جاده خوشبختی و سعادت

فصل چهارم : قایمباشک بازی کردن با حقایق

فصل پنجم : ندیدن حقایق و از بین رفتن احساسات

فصل ششم : خود واقعی من لطفا بلند شو

فصل هفتم : عبور از جهل و نادانی ، رسیدن به روشنایی و نور ، وارد شدن به مرحله عمل

فصل هشتم : حسرت زندگی قبلی خود را خوردن

فصل نهم : حرکت کردن بدون نقشه و تعیین مسیر قبلی : تبدیل شدن بن بست ها به راه های باز

فصل دهم : پیدا کردن راه و بازگشت عشق

فصل یازدهم : رسیدن به معرفت

فصل دوازدهم : رسیدن به ناکجا آباد


/ 1 نظر / 14 بازدید