كتاب اتكا به خود

اعتماد به نفس لازمه هر زندگی شاد و موفقی است. این ویژگی سبب می شود که احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم، آرامش و اطمینان را تجربه کنیم و احساس کنیم اوضاع بر وفق مراد و همه چیز ممکن است. با از دست رفتن اعتماد به نفس، خود باوری ما نیز از دست می رود و همه چیز به هم می ریزد.


اگر حس خوبی نسبت به خود داشته باشید، هر چیزی به نظرتان ممکن می‌آید و برعکس، بدون اعتماد به نفس تصور می‌کنید که هیچ چیز برایتان ممکن نیست. پیشنهادهای کاربردی کتاب کمک می‌کند تا اعتماد به نفس خود را بالا ببرید، باورهای منفی را از خود دور کنید، خودتان را دوست بدارید و از مواهب زندگی لذت ببرید.


این کتاب دربرگیرنده‌ی 60 نکته یا کاربردی برای بالا بردن اعتماد به نفس است. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:


«ویژگی‌های مثبت خود را به زبان آورید»، «بهترین دوست خود باشید»، «با طبیعت آشتی کنید»، «منتظر بهترین‌ها باشید»، «از دیگران به خوبی یاد کنید»، «قاطع باشید»، «فهرستی از جمله‌های مثبت تهیه کنید» و «به خود تبریک بگویید».

/ 0 نظر / 17 بازدید