كتاب چگونه از خواسته هاي برحق خود دفاع كنيم

چگونه از خواسته هاي برحق خود دفاع كنيم---------------پل هاوك------------------------------------------------کسی که همیشه تسلیم خواسته ها و نظرات دیگران میشود، تنها نصیبش از زندگی احساس آزردگی است. آن معدود دفعاتی هم که از حق خود دفاع میکند، احساس گناه آزارش خواهد داد.

کتاب حاضر این احساسات منفی را تحلیل میکند و با توصیه های عملی و استدلال های صحیح و عقلانی شما را یاری می دهد تا بدون زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، حرف خود را میش ببرید

/ 0 نظر / 65 بازدید